[tintuc]

💥 CHÙM TOUR MIỀN NÚI, TOUR LIÊN TUYẾN ĐÔNG - TÂY BẮC 

1. 𝐇𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 - 𝐂𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̛̀ 𝐋𝐮̃𝐧𝐠 𝐂𝐮́ - 𝐒𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐨 𝐐𝐮𝐞̂́ 𝟑𝐍𝟐𝐃 khởi hành thứ Sáu hàng tuần
✅ Giá tour:   2,250
2. 𝐇𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 - 𝐂𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̛̀ 𝐋𝐮̃𝐧𝐠 𝐂𝐮́ - 𝐒𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐨 𝐐𝐮𝐞̂́ 𝟐𝐍𝟑𝐃 - Tour xe ô tô + xe giường nằm khởi hành hàng ngày
✅ Giá tour:   2,790 
3. 𝐓𝐡𝐚́𝐜 𝐁𝐚̉𝐧 𝐆𝐢𝐨̂́𝐜 - 𝐇𝐨̂̀ 𝐁𝐚 𝐁𝐞̂̉ - núi mắt thần 𝟑𝐍𝟐𝐃 khởi hành thứ Sáu hàng tuần
✅ Giá tour:   2.390k 
4. 𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐌𝐚𝐢 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 - 𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝟐𝐍𝟏𝐃 khởi hành thứ Bảy hàng tuần
✅ Giá tour:   1,050 
Khởi hành ngày khác vui lòng ib
5. 𝐒𝐚𝐩𝐚 - 𝐂𝐚́𝐭 𝐂𝐚́𝐭 - 𝐌𝐨𝐚𝐧𝐚 - 𝐅𝐚𝐧𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝟑𝐍𝟐𝐃 khởi hành hàng ngày đón trả Sa Pa
✅ Giá tour:   2,750
💥 CABIN VIP SAPA GROUP BUS 
𝐗𝐞 𝐜𝐚𝐛𝐢𝐧 𝐒𝐚 𝐏𝐚 Chuyến HN-SP 6h45 và 22h00, chuyến SP-HN 13h00 và 14h00 khởi hành hàng ngày
✅ Giá xe 400 (cabin đơn), 650 (cabin đôi)
6. Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 - 𝐀𝐩𝐚𝐂𝐡𝐚̉𝐢 - 𝐌𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝟒𝐍𝟑𝐃 khởi hành thứ Năm hàng tuần (check trước)
✅ Giá tour   3,560 
Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝟑𝐍𝟐𝐃 khởi hành thứ Sáu hàng tuần (check trước)
✅ Giá tour   2,490
7. Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏 (𝐇𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 - 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 - 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐂𝐚̣𝐧) 𝟓𝐍𝟒𝐃 khởi hành thứ Tư hàng tuần
✅ Giá tour   5,100 
8. 𝐓𝐚̂𝐲 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏 (𝐒𝐚𝐩𝐚 - 𝐋𝐚𝐢 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 - Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 - 𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 - 𝐌𝐚𝐢 𝐂𝐡𝐚̂𝐮) 𝟓𝐍𝟒𝐃 khởi hành thứ Tư hàng tuần
✅ Giá tour   5,650 

💥 CHÙM TOUR ĐỒNG BẰNG, TOUR BIỂN, TOUR CLASSIC

9. 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐨𝐮𝐫 𝟏 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 khởi hành hàng ngày 
✅ Giá tour 700k
10. 𝐂𝐡𝐮̀𝐚 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 - Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝟏 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 khởi hành hàng ngày
✅ Giá tour 750
11. 𝐓𝐚𝐦 𝐂𝐡𝐮́𝐜 - Đ𝐢̣𝐚 𝐓𝐚̣𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐢 𝐋𝐚𝐢 𝟏 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 khởi hành thứ bảy, chủ nhật hàng tuần Giá tour 550 12. 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝟏 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 khởi hành hàng ngày Giá tour 700 13. 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝟐𝐍𝟏𝐃 khởi hành hàng ngày Giá tour 1,850 14. 𝐕𝐢̣𝐧𝐡 𝐇𝐚̣ 𝐋𝐨𝐧𝐠 - 𝐓𝐢𝐭𝐨𝐩 - 𝐇𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮𝐨̂̀𝐧 𝟏 𝐧𝐠𝐚̀𝐲, 𝟐𝐍𝟏𝐃, 𝟑𝐍𝟐𝐃 (Ks3sao) khởi hành hàng ngày Giá tour 900 - 1,950 - 2,650 16. 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐢𝐭𝐲 - 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐇𝐚̣ 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐲 - 𝐒𝐚𝐩𝐚 - 𝐅𝐚𝐧𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝟓𝐍𝟒𝐃 khởi hành hàng ngày Giá tour: 5,150 17. 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐚́𝐭 𝐁𝐚̀ 𝟐𝐍𝟏𝐃, 𝟑𝐍𝟐𝐃 khởi hành hàng ngày Giá tour từ: 1,950 18. 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨̂ 𝐓𝐨̂ 𝟑𝐍𝟐𝐃 khởi hành thứ sáu hàng tuần Giá tour: 2,950 19. 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚 - 𝐕𝐮̃𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮̀𝐚 𝟑𝐍𝟐𝐃 (ks 3 sao) khởi hành thứ Sáu hàng tuần Giá tour 2,950 20. 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐂𝐨̂̉ - 𝐌𝐨́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐢 - Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝟑𝐍𝟐𝐃 khởi hành thứ Sáu hàng tuần Giá tour 2,990 (ks 2 sao), 3,190 (ks 3 sao)

💥 CHÙM TOUR NƯỚC NGOÀI 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐨̂̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝟓𝐍𝟒𝐃 (đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛ay ) khởi hành : check trước

𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐨̂̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝟓𝐍𝟒𝐃 (đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛ay ) khởi hành : check trước Giá tour : ... 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐨̂̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝟔𝐍𝟓𝐃 (đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛ộ ) khởi hành : thứ 6 hàng tuần Giá tour : 6.990k 𝐂𝐨̂𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 - 𝐋𝐞̣̂ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 - 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐠𝐫𝐢𝐥𝐚 𝟔𝐍𝟓𝐃 (ô tô + tàu cao tốc) khởi hành : check trước Giá tour 12,990k

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐃𝐔 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐌𝐆𝐌
🏬Trụ sở chính: Tầng 46 toà nhà Bitexco, 02 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, HCM
🏬ĐGD tại Hà Nội : Tầng 10, Tòa nhà Việt Á, 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
☎️Hotline: 0898.052.052
🌐Website: www.mgmtravel.vn
[/tintuc]

0 nhận xét trên - [Hà Nội] Lịch Khởi Hành Tour Ghép Hàng Ngày, Hàng Tuần


SẢN PHẨM LIÊN QUAN: